Ubezpieczenie dla branży stolarskiej

Kompleksowa obsługa w korzystnej cenie

Slider

Prowadzenie firmy stolarskiej związane jest z podwyższonym ryzykiem poniesienia strat w wyniku pożaru oraz szkód związanych z wypadkami w pracy z maszynami stolarskimi. Dlatego też firmy ubezpieczeniowe stawiają rygorystyczne wymagania, które należy spełnić aby zakupić polisę. Samodzielny wybór ubezpieczenia z szerokim zakresem oraz w korzystnej cenie może być przez to bardzo trudnym zadaniem.

Skorzystaj z naszej usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz doświadczenia w zakresie budowania programów kompleksowo zabezpieczających mienie przedsiębiorstw stolarskich.

Zaoferujemy Ci polisę, która da Ci najlepszą ochronę dostosowaną do specyfiki Twojego biznesu. Skorzystaj z naszego doświadczenia i wybierz najlepsze ubezpieczenie dal branży stolarskiej.

Za naszym pośrednictwem masz dostęp do szerokiej oferty wiodących towarzystw ubezpieczeniowych.

Opcje ubezpieczeń dla branży stolarskiej

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dedykowane dla branży stolarskiej chroni różnych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa (budynki – stałe elementy tj. , mury/dach, wyposażenie, składy drewna, wyroby gotowe, itp.) przed takimi zdarzeniami jak: pożar, powódź, wichura, przepięcie, zalanie.

W BiW Ubezpieczenia w ramach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych możesz liczyć na:

  • zniesienia udziałów własnych,
  • zniżka za kompleksowość ubezpieczeń dodatkowych,
  • elastyczny zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku swoim zakresem obejmuje ochronę przed stratami wynikającymi z włamaniem, zniszczeń związanych z włamaniem oraz rabunkiem wyposażenia, towarów i wyrobów gotowanych.  

W BiW Ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia budynków i OC możesz liczyć na:

  • zniesienia udziałów własnych,
  • zniżka za kompleksowość ubezpieczeń dodatkowych,
  • elastyczny zakresu ubezpieczenia.

Dodatkowe dobrowolne opcje ubezpieczeń dla branży stolarskiej

Maszyn i urządzeń

Swoim zakresem obejmuje ochronę przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia maszyn i urządzeń stolarskich.

W BiW Ubezpieczenia

oferujemy polisy umożliwiające zniesienia udziałów własnych

OC przedsiębiorcy

Swoim zakresem obejmuje ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych swoim klientom lub osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności.

W BiW Ubezpieczenia

oferujemy polisy obejmujące elastyczny zakres ubezpieczenia

Gwarancje ubezpieczeniowe

Swoim zakresem obejmuje zabezpieczenie zastępujące środki pieniężne wymagane dla umów, kontraktów, wadium, gwarancji usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki, czy zapłaty długu celnego.

W BiW Ubezpieczenia

oferujemy wysokie kwoty gwarancji ubezpieczeniowych.

Grupowe na życie

Swoim zakresem obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników branży stolarskiej oraz świadczenia socjalne tj. wypadek , choroba, zgon oraz urodzenia dziecka.

W BiW Ubezpieczenia

dla pracowników fizycznych oferujemy ochronę zdrowia i życia nawet do 500 tys. zł.

Jeśli masz pytania związane z ubezpieczeniem dla branży stolarskiej, to skontaktuj się z naszym Agentem ubezpieczeniowym.

Wyjaśnimy wszystkie Twoje wątpliwości związane z poszczególnymi zakresami ubezpieczeń.

Krótka rozmowa z Tobą pozwoli nam zaproponować indywidualnie dopasowany zakres ubezpieczenia w najkorzystniejszej cenie. Ofertę dla Ciebie wybierzemy spośród produktów wiodących towarzystw ubezpieczeniowych.

Możesz na nas liczyć również w przypadku trudnej sytuacji związanej ze szkodą. 

ciasteczka biw ubezpieczenia

Serwis internetowy www.biw-ubezpieczenia.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Poruszając się po serwisie internetowym www.biw-ubezpieczenia.pl wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.