BiW Ubezpieczenia
Średnie kursy NBP - 2017-10-20: EUR - 4,2452; USD - 3,5966

Klient indywidualny

Twój samochód i pasażerowie

Twój dom i mieszkanie

Twoje gospodarstwo i plony

Twoja firma

Twoja podróż i wypoczynek

Twoje życie i zdrowieKlient biznesowy

Flotowe programy ubezpieczeniowe

Kompleksowa obsługa branży transportowej

Dedykowane ubezpieczenia dla branży stolarskiej

D&O ubezpieczenie OC członków zarządu

Dedykowane programy ubezpieczeniowe dla energii odnawialnej

Ubezpieczenia dla sklepów wielkopowierzchniowych

Gwarancje ubezpieczeniowe


W wielu małych i średnich firmach panuje przeświadczenie, że roszczenia do członków władz spółek dotyczą wyłącznie dużych, giełdowych przedsiębiorstw. Prawo jednak nie rozgranicza odpowiedzialności władz spółek w dużych lub małych podmiotach.

Kogo obejmujemy ochroną?
– Członków Zarządu, Rady Nadzorczej
– Prokurentów
– Spadkobierców
– Współmałżonków

Ubezpieczenie obejmuje też Podmioty Zależne.

Jakie nieprawidłowe działania ubezpieczamy? (przykłady)
– Działanie na szkodę
– Wprowadzenie w błąd
– Złożenie nieprawdziwego oświadczenia
– Przekroczenie zakresu umocowania
– Inne (błędne działanie lub zaniechanie działania)

Jaka jest konstrukcja polisy?
– Forma bezimienna
– Zakres terytorialny - Cały świat
– Polisa na bazie „claims made”


Przykładami zdarzeń od jakich chroni polisa D&O są:
Wypadek na terenie zakładu
Na terenie przedsiębiorstwa miał miejsce śmiertelny wypadek. Prokuratura wszczęła w stosunku do prezesa postępowanie przygotowawcze z art. 220 KK (nie zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy)

Inwestycja wypracowanego zysku
Członek zarządu nie ulokował 10 mln PLN wolnych środków na lokacie terminowej. Szkodą spółki są nieotrzymane odsetki

Nowy zarząd przeciwko poprzedniemu zarządowi
Nowy zarząd zarzucił swoim poprzednikom niegospodarność. Kwota roszczenia 2 mln PLN. Błędna inwestycja Zarząd spółki podjął decyzje o zakupie środka transportu, który nie mógł być odpowiednio wykorzystany. Kwota roszczenia 72 mln PLN.

Roszczenie kontrahenta
Kontrahent spółki pozwał w trybie cywilnym członków władz zarzucając im utrzymywanie sztywnej polityki cenowej. Kwota roszczenia 150 mln PLN
Oferta jest skierowana do właścicieli i operatorów farm wiatrowych.

Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek i Agentów BiW

created & designed (2013)
Copyright 2009 -- 2013 BiW Ubezpieczenia Sp.J.

Oferta indywidualna

Twój samochód i pasażerowie

Twój dom i mieszkanie

Twoje gospodarstwo i plony

Twoja firma

Twoja podróż i wypoczynek

Twoje życie i zdrowie

Oferta dla korporacji

Flotowe programy ubezpieczeniowe

Kompleksowa obsługa branży transportowej

Dedykowane ubezpieczenia dla branży stolarskiej

D&O ubezpieczenie OC członków zarządu

Dedykowane programy ubezpieczeniowe dla energii odnawialnej

Ubezpieczenia dla sklepów wielkopowierzchniowych

Gwarancje ubezpieczeniowe

Pomoc dla Klienta

warto wiedzieć

zgłoszenie szkody

druki dotyczące szkód

druki wypowiedzeń

druki posprzedażowe

pozostałe druki

kontakt z BiW

Rzecznik Ubezpieczonych

Komisja Nadzoru Finansowego

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Strefa Agenta BiW Ubezpieczenia

Panel Agenta

Jak zostać Agentem BiW Ubezpieczenia?

Korzyści ze współpracy

Warunki wspólpracy

Zadaj pytanie Specjalistom BiW Ubezpieczenia