BiW Ubezpieczenia
Średnie kursy NBP - 2017-10-20: EUR - 4,2452; USD - 3,5966

Klient indywidualny

Twój samochód i pasażerowie

Twój dom i mieszkanie

Twoje gospodarstwo i plony

Twoja firma

Twoja podróż i wypoczynek

Twoje życie i zdrowieKlient biznesowy

Flotowe programy ubezpieczeniowe

Kompleksowa obsługa branży transportowej

Dedykowane ubezpieczenia dla branży stolarskiej

D&O ubezpieczenie OC członków zarządu

Dedykowane programy ubezpieczeniowe dla energii odnawialnej

Ubezpieczenia dla sklepów wielkopowierzchniowych

Gwarancje ubezpieczeniowe


Przedmiotem ubezpieczenia jest elektrownia wiatrowa, stanowiąca zespół urządzeń, zaczynający się od fundamentu, poprzez wieżę i gondolę z mechanizmem wewnątrz i na zewnątrz – czyli wirnikiem z łopatami, przekładnią i generatorem, poprzez okablowanie podziemne łączące poszczególne turbiny a skończywszy na podstacjach, rozdzielniach i transformatorach, wraz z całym oprzyrządowaniem i systemami sterowania i kontroli pracy turbin. Dodatkowo przedmiotem ochrony mogą być finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach. Ubezpieczenie jest kierowane tak do właścicieli jak i operatorów elektrowni wiatrowych.
Co możemy zabezpieczyć polisą?
Przedmiotem ubezpieczenia jest elektrownia wiatrowa, stanowiąca zespół urządzeń, zaczynający się od fundamentu, poprzez wieżę i gondolę z mechanizmem wewnątrz i na zewnątrz – czyli wirnikiem z łopatami, przekładnią i generatorem, poprzez okablowanie podziemne łączące poszczególne turbiny a skończywszy na podstacjach, rozdzielniach i transformatorach, wraz z całym oprzyrządowaniem i systemami sterowania i kontroli pracy turbin. Dodatkowo przedmiotem ochrony mogą być finansowe skutki przerwy w pracy elektrowni, spowodowane szkodą materialną w urządzeniach.

Ochroną mogą być objęte:
- uszkodzenia pochodzące z zewnątrz, czyli: wyładowania atmosferyczne, huragan, pożar, powódź, osunięcia i zapadanie ziemi, kradzież, dewastację i inne nienazwane, wyraźnie nie wyłączone przyczyny, a także
- szkody wewnętrzne, czyli awarie mechanizmów wynikające z dostania się ciała obcego, działania siły odśrodkowej, niewłaściwej obsługi, brak czynnika smarującego, wadliwe działanie lub niezadziałanie aparatury pomiarowej lub regulacyjnej lub urządzeń bezpieczeństwa, zwarcie, przepięcie
- cały szereg innych przyczyn, nie ujętych w katalogu wyłączeń.

Poza tym proponowane programy ubezpieczeniowe są rozwiązaniem nowatorskim w Polsce i i posiadają cechy, odróżniające ten produkt ubezpieczeniowy od stosowanych standardowo na rynku innych rodzajów ubezpieczeń dla szeroko rozumianego przemysłu, ale nie uwzględniających specyfiki pracy turbin wiatrowych takie, jak:
- nie występujące w innych warunkach ubezpieczeń limity dodatkowe na pokrycie kosztów charakterystycznych dla eksploatacji turbin wiatrowych, jak koszty wybudowania dróg dojazdowych, koszty odkażania i utylizacji gleby (w razie wydostania się oleju z gondoli), a także standardowo włączone koszty: uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, przeniesienia i zabezpieczenia uratowanego mienia po szkodzie, frachtu lotniczego,
- koszty odzyskania danych i programów oraz systemu operacyjnego, niezbędnych do utrzymania funkcji roboczych ubezpieczonej elektrowni są obejmowane w granicach całkowitej sumy ubezpieczenia bez stosowania podlimitu odpowiedzialności,
- szkody wynikłe z kradzieży są obejmowane w granicach całkowitej sumy ubezpieczenia bez stosowania podlimitu odpowiedzialności,
- możliwość zróżnicowania zakresu a więc i ceny ochrony ubezpieczeniowej zależnie od podpisanej umowy serwisowej – w przypadku nowych turbin, posiadających pełną umowę serwisową (przy czym jej zakres zależy również od producenta a także wieku urządzeń) koszt ubezpieczenia jest znacząco niższy, a zakres ochrony ubezpieczeniowej stanowi uzupełnienie do zakresu odpowiedzialności producenta oferowanego w umowie serwisowej,

Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek i Agentów BiW

created & designed (2013)
Copyright 2009 -- 2013 BiW Ubezpieczenia Sp.J.

Oferta indywidualna

Twój samochód i pasażerowie

Twój dom i mieszkanie

Twoje gospodarstwo i plony

Twoja firma

Twoja podróż i wypoczynek

Twoje życie i zdrowie

Oferta dla korporacji

Flotowe programy ubezpieczeniowe

Kompleksowa obsługa branży transportowej

Dedykowane ubezpieczenia dla branży stolarskiej

D&O ubezpieczenie OC członków zarządu

Dedykowane programy ubezpieczeniowe dla energii odnawialnej

Ubezpieczenia dla sklepów wielkopowierzchniowych

Gwarancje ubezpieczeniowe

Pomoc dla Klienta

warto wiedzieć

zgłoszenie szkody

druki dotyczące szkód

druki wypowiedzeń

druki posprzedażowe

pozostałe druki

kontakt z BiW

Rzecznik Ubezpieczonych

Komisja Nadzoru Finansowego

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Strefa Agenta BiW Ubezpieczenia

Panel Agenta

Jak zostać Agentem BiW Ubezpieczenia?

Korzyści ze współpracy

Warunki wspólpracy

Zadaj pytanie Specjalistom BiW Ubezpieczenia